Drukuj
Utworzono: sobota, 28, lipiec 2012 Jan Tomaszewski

Związki Łopatyna z diecezją opolską sięgają 1946 r., kiedy to po II wojnie światowej tamtejsza ludność narodowości polskiej została przymusowo przesiedlona na ziemie zachodnie. Wielu łopatynian osiadło w 1945 r. w Wójcicach koło Otmuchowa, a rok później dołączył do nich ich kresowy proboszcz ks. Franciszek Byra, który przywiózł ze sobą czczony w Łopatynie cudowny obraz Matki Bożej.

msza polowa na cmentarzu w Łopatynie 1989 r.Po śmierci ks. Franciszka Byry jego następcą został ks. Kazimierz Kwiatkowski. Gdy w 1989 r. pojawiła się szansa na odzyskanie dewastowanego przez blisko pół wieku kościoła w Łopatynie, ksiądz Kawiatkowski pojechał tam razem z Janem Cichewiczem, Michałem Pekliczem i Belesławem Trytką, gdzie odprawił polową mszę św. na miejscowym cmentarzu i przyczynił się do powołania Komitetu Kościelnego pod przewodnictwem nieżyjącej już Józefy Humeniuk. Odzyskany kościół ponownie poświęcił w 1991 r. lwowski biskup pomocniczy Władysław Kiernicki. Od tego czasu ksiądz Kazimierz Kwiatkowski coraz częściej jeździł na Ukrainę, organizował pielgrzymki i jak tylko mógł wspierał dzieło dawnych parafian – odnowę kościoła w Łopatynie. Angażował się także w posługę duszpasterską na Kresach Wschodnich.

Odradzające się życie religijne na Ukrainie dokonywało się w niezwykle ciężkich warunkach. Trudnościom prawnym związanym ze zwrotem kościołów wyznawcom rzymskokatolickim towarzyszył brak pieniędzy na ich odremontowanie, a przede wszystkim nie było wystarczającej liczby księży do pracy duszpasterskiej. Władze kościelne w kraju czyniły ogromne starania, by zapewnić otwieranym na Kresach Wschodnich kościołom posługę duszpasterską. Znanych jest wiele przypadków, gdzie księża z kraju pracujący w określonych parafiach prosili swego biskupa o zezwolenie na wyjazd na kresy, by tam prowadzić działalność duszpasterską wśród wiernych wyznania rzymskokatolickiego. Taką właśnie decyzję w 1995 r. podjął ks. proboszcz Kazimierz Kwiatkowski.

Wyjechał jesienią, obejmując parafię Gliniany. W krótkim czasie zjednał sobie parafian w Łopatynie, Brodach, Podkamieniu i innych pobliskich miejscowościach. Ksiądz Kwiatkowski pochodził z okolic Złoczowa. Jego rodzice było bardzo pobożni, a ojciec przyczynił się do wybudowania kościoła w rodzinnej wsi Mitulin. Nie został on zniszczony, jednak wnętrze świątyni zatrute składowanymi tam przez wiele lat środkami ochrony roślin i innymi chemikaliami, które wniknęły w ściany i podłogę, ze względów zdrowotnych nie nadawało się do zgromadzenia ludzi.

pielgrzymi i wierni przed kościołem w ŁopatynieKs. Kazimierz Kwiatkowski nie zajmował się sprawą kościoła w rodzinnej miejscowości, mimo iż niszczejąca świątynia budziła niepokój w jego sercu. Pracował nieustannie w przydzielonej mu parafii. Odprawiał nabożeństwa w Łopatnie, Brodach, Podkamieniu i innych miejscowościach. Odwiedzał chorych, interesował się stanem kaplic rzymskokatolickich, cmentarzami polskimi i zbiorowymi mogiłami żołnierzy poległych na tamtych terenach. Sprawował pracę duszpasterską w trudnych warunkach, zwłaszcza w Brodach, gdzie odprawiał msze św. pod gołym niebem, bez względu na warunki atmosferyczne. Wspólnie z wiernymi ksiądz Kazimierz Kwiatkowski prowadził zbiorowe modlitwy i święcił groby zmarłych parafian oraz mogiły poległych żołnierzy. Szczególnie uroczysty charakter miała msza św. na cmentarzu w Brodach, gdzie spoczywają setki polskich żołnierzy, o czym świadczyły podniszczone wówczas nagrobne krzyże. Wierni zapraszali księdza także na cmentarze wiejskie, gdzie leżą ich bliscy oraz osoby zasłużone dla kultury polskiej. W niektórych wypadkach nie podobało się to miejscowym władzom, które nazywały polskich księży szowinistami. Ksiądz Kwiatkowski jednak nie poddawał się, z wytrwałością odprawiając również nabożeństwa bożonarodzeniowe. Mimo tęgiego mrozu przybywał nawet do odległych miejscowości, w których odprawiano pasterki, w Brodach – na mrozie, pod gołym niebem. Śpiewane na zakończenie nabożeństw „Boże coś Polskę” i świąteczny nastrój jeszcze mocniej łączył wiernych z wolną i odległą ojczyzną. Wielkim przeżyciem dla mieszkańców tamtych okolic były wizyty u polskich rodzin z kolędą, po raz pierwszy po 50 latach sowieckiej ateizacji społeczeństwa. Mieszkając na Ukrainie, ks. Kazimierz Kwiatkowski również pomagał na miejscu w odnawianiu łopatyńskiego kościoła.

W 2003 r. ks. Kwiatkowski podupadł na zdrowiu i powrócił na Opolszczyznę, aby się leczyć. Zmarł 11 sierpnia 2003 r. Został pochowany na placu przykościelnym w Wójcicach.

Tablica memoratywnaGrupa parafian z Wójcic i przyjaciół tego zasłużonego kapłana ufundowała mu granitową tablicę upamiętniającą jego dokonania. W 2004 r. przeszło trzydziestoosobowa grupa z Wójcic i Nysy pielgrzymowała do Łopatyna, aby pomodlić się w tamtejszym kościele i oddać hołd dobremu duszpasterzowi. Wewnątrz kościoła umieszczono pamiątkową tablicę, którą poświęcił ks. Zbigniew Zalewski. Uroczystość uświetnili też wierni z parafii grekokatolickiej, przybyli wraz ze swoim proboszczem ks. Bohdanem Lewickim. Na tablicy umieszczono napis: „Ks. Kazimierz Kwiatkowski *29.12.1923 r. 11.08.2003 r. Duszpasterz parafii Wójcice, Łopatyn, Brody, Gliniany. Zasłużony w odnowieniu kościoła w Łopatynie. Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Łopatyńskiej w Wójcicach. Łopatyn 2004 r.”

nagrobek ks. KwiatkowskiegoMy byli parafianie łopatyńscy i pozostali kresowianie jesteśmy wdzięczni księdzu proboszczowi Kazimierzowi Kwiatkowskiemu za wielką troskę o odrodzenie Kościoła katolickiego w Łopatynie i innych miejscowościach na Kresach Wschodnich, a szczególnie za utworzenie Sanktuarium Matki Bożej Łopatyńskiej w Wójcicach i sprawowanie misji jego kustosza. Za wszystkie dokonania, zwłaszcza za posługę duszpasterską naszym braciom Polakom na Ukrainie i powrót do życia chrześcijańskiego po 50 latach sowieckiej ateizacji składamy serdeczne Bóg zapłać.

2021-05-07 15:49:26.
Używamy plików cookies, aby zwiększyć użyteczność naszej strony i jakość świadczonych usług zgodnie z preferencjami naszych użytkowników. Wykorzystujemy je do anonimowych badań statystycznych związanych z odwiedzinami naszej witryny. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przegladarkach dostępne są na poniższych stronach: