Drukuj
Utworzono: czwartek, 05, lipiec 2012 Beata Cichecka-Wronowska

Część chóralna i sklepienie nawy

W związku z otrzymaniem mniejszego niż wnioskowane dofinansowania prac konserwatorsko- restauratorskich przy rokokowych polichromiach ściennych Stanisława Stroińskiego w kościele w Łopatynie w 2010 r. zawężono nieco ich planowany zakres.

sklepienie nad chóremSkupiono się przede wszystkim na zakończeniu retuszy malowideł na sklepieniu części chóralnej kościoła i opracowaniu rozległego ubytku sceny figuralnej na sklepieniu. Kontynuowano też retusze poniżej sklepienia na ścianach nawy.

Wykonywano także rozpoczęte w poprzednim sezonie miejscowe iniekcje podtynkowe za pomocą spoiwa hydraulicznego i kleju akrylowego. Małe ubytki tynków wypełniano zaprawą wapienno- piaskową. Wzmocniono pudrującą się polichromię, szczególnie w obrębie sklepienia nawy.

Prace przeprowadzili studenci Instytutu Architektury, specjalności konserwacja i ochrona zabytków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie pod opieką dyplomowanych konserwatorów dzieł sztuki i pracowników naukowych Centrum Badawczo-Edukacyjnego Konserwacji Zabytków dla Opolszczyzny PWSZ w Nysie mgr Jolanty Dudały i mgr Renaty Szelwach.

uszkodzona scena wniebowzięcia przed rekonstrukcjąPrace nad rekonstrukcją sceny „Wniebowzięcia Matki Bożej” na sklepieniu w nawie głównej (nadwejściem) prowadzili dr Beata Wewiórka i dr Edward Szczapow, wybitni opolscyuszkodzona scena wniebowzięcia NMP artyści, absolwenci Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu w Rosji, konserwatorzy dzieł sztuki z Pracowni Konserwacji Zabytków Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.

W nawie górnej na sklepieniu nad chórem na skutek przeciekającego dachu w malowidle przedstawiającym scenę Wniebowzięcia Matki Bożej powstał ubytek o powierzchni około 12 metrów kwadratowych. W lipcu 2009 r. wypełniono go zaprawą wapienną. scena wniebowzięcia przed 1935 r.Scena wniebowzięcia zachowała się w części przedstawiającej Matkę Bożą unoszoną przez anioła oraz partie chmur z aniołkami. Brakujący fragment dotyczył zasadniczej partii kompozycji z 11 aniołami i drugim aniołem unoszącym Matkę Bożą.

Na podstawie skanu czarno-białego zdjęcia sceny wniebowzięcia z publikacji prasowej z okresu międzywojennego, pozyskanego z biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu oraz zdjęcia freskówrekonstrukcja sceny wniebowzięcia NMP autorstwa Stanisława Stroińskiego w kościele w Leżajsku, a także materiałów dostępnych w Internecie wykonano szkic rysunkowy w skali 1:1 brakującego fragmentu sceny ze sklepienia.

Po zaakceptowaniu go przez komisję ekspertów powołaną do oceny proszkic fragmentu sceny wniebowzięciajektu rekonstrukcji sceny Wniebowzięcia NMP, wykonano projekt kolorystyczny w skali 1:4, następnie dopasowano i przeniesiono kontury rysunku na ścianę przy pomocy kalek. Po wykonaniu rysunku węglem namalowano brakujący fragment. odtworzona scena wniebowzięcia

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego sfinansowało ten etap prac dotacją w kwocie 60 tys. zł.

2021-05-09 16:34:27.
Używamy plików cookies, aby zwiększyć użyteczność naszej strony i jakość świadczonych usług zgodnie z preferencjami naszych użytkowników. Wykorzystujemy je do anonimowych badań statystycznych związanych z odwiedzinami naszej witryny. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przegladarkach dostępne są na poniższych stronach: