Drukuj
Utworzono: piątek, 02, listopad 2012 Beata Cichecka-Wronowska

 

Łopatyńscy księża po 1990 r.

Do czasu powtórnego erygowania parafii w Łopatynie w 2008 r. odzyskany w 1990 r. dla wiernych wyznania rzymskokatolickiego i rekonsekrowany w 1991 r. kościół należał do rzymskokatolickiej parafii w Brodach, skąd kapłani dojeżdżali do Łopatyna.

W tym okresie działalność duszpasterską w Łopatynie prowadzili m.in.: ks. Kazimierz Kwiatkowski, ks. Ludwik Kamilewski, ks. Jerzy Wasyłenko z miejscowości Kopyczynce w Archidiecezji Lwowskiej, misjonarze ojcowie saletyni, ks. Julisz Musiał oraz ks. Anatol Szpak i ks. Piotr Smola.

Ks. Kazimierz Kwiatkoks. K. Kwiatkowskiwski był proboszczem parafii w Wójcicach, na Ziemiach Zachodnich, którą objął po ks. Franciszku Byrze. Mimo iż nie pochodził on z Łopatyna, to gdy tylko w 1989 r. pojawiła się szansa na odzyskanie tamtejszego kościoła, zamkniętego i celowo dewastowanego przez sowieckich komunistów przez blisko pół wieku, tak bardzo zaangażował się w tę sprawę, tak wiele dla tej świątyni uczynił, że z czystym sumieniem można go nazwać łopatyńskim duszpasterzem.

Ks. Kwiatkowski urodził się 29.12.1932 r. w Mitulinie koło Glinian w obwodzie lwowskim. Po II wojnie światowej został wysiedlony z rodziną na Opolszczyznę. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie i w 1958 r. przyjął sakrament kapłański z rąk bpa Franciszka Jopa w Opolu. W 1964 r. został powołany na proboszcza parafii w Wójcicach, gdzie bardzo się zasłużył w szerzeniu kultu cudownego obrazu Matki Bożej Łopatyńskiej. Dzięki jego staraniom koronowano ten obraz w 1986 r. i utworzono w tamtejszym kościele parafialnym Sanktuarium Matki Boskiej Łopatyńskiej, w którym sprawował funkcję jego kustosza. O teologii ikony oraz dziejach obrazu i kultu Matki Bożej Łopatyńskiej napisał później książkę, którą wydał w 1996 r.

 

Ksiądz Kwiatkowski pełnił posługę duszpasterską w Wójcicach 34 lata. W tym czasie przysłużył się wydatnie do odnowienia kościoła w Łopatnie, jeżdżąc ze swoimi parafianami na Ukrainę i wspierając ich ze wszystkich sił w tym dziele. Organizował pielgrzymki, pozyskiwał pieniądze na remont oraz materiały budowlane i wyposażenie dla tej kresowej świątyni. Sam woził je na Ukrainę autokarami pełnymi pielgrzymów. Przebywał w Łopatynie po kilka tygodni, pomagając ekipie budowlanej. Równocześnie angażował się w posługę duszpasterską na Kresach Wschodnich. Odradzające się życie religijne na Ukrainie dokonywało się w niezwykle ciężkich warunkach. Ksiądz Kwiatkowski odprawiał nabożeństwa w Łopatnie, Brodach, Podkamieniu i innych miejscowościach. Odwiedzał chorych, interesował się stanem kaplic rzymskokatolickich, cmentarzami polskimi i zbiorowymi mogiłami żołnierzy poległych na tamtych terenach. Sprawował pracę duszpasterską w trudnych warunkach, zwłaszcza w Brodach, gdzie odprawiał msze św. pod gołym niebem, bez względu na warunki atmosferyczne. Mimo tęgiego mrozu przybywał nawet do odległych miejscowości.

 

W 1998 r. zadecydował, iż wyjedzie na misję na Ukrainę, w swoje rodzinne strony. Abp Marian Jaworski wyznaczył go na proboszcza w Glinianach. Tamtejszy kościół był wówczas w opłakanym stanie. Ks. Kazimierz Kwiatkowski zasłużył się również w dziele jego odnowy, podnosząc go w ciągu pięciu lat z kompletniej ruiny. Sam organizował ekipy remontowe i nadzorował ich pracę, niejednokrotnie chodząc po rusztowaniach. Na remont tej świątyni zbierał pieniądze od wiernych w kościołach w Polsce. Dzięki jego wielkim zabiegom w krótkim czasie zakończono roboty remontowe i w 2000 r. poświęcono odnowioną świątynię. W tej uroczystości uczestniczyli m.in. bp lwowski Stanisław Padewski i Marszałek Senatu RP Alicja Grześkowiak. W latach 2000-2003 ksiądz Kwiatkowski zajmował się budową stacji Drogi Krzyżowej wokół kościoła w Glinianach oraz odbudową tamtejszej plebanii. Aby upiększyć otoczenie kościoła, odnowił też fasadę budynku byłego Towarzystwa Szkoły Ludowej. Swoją działalnością zjednał sobie wielki szacunek wśród mieszkańców Glinian.

 

gr ob ks. kwiatkowskiegoPrzed Wielkanocą 2003 r. ks. Kazimierz Kwiatkowski zachorował na serce i położono go w szpitalu we Lwowie. Po jego opuszczeniu Kuria Lwowska odesłała go do Polski, gdzie zamieszkał w Domu Księży Emerytów. Ks. Kwiatkowski nie był z tego zadowolony. Postanowił jeszcze w tym samym roku odbyć pielgrzymkę do Fatimy, by odprawić tam dziękczynne nabożeństwo. Czekając na pociąg na dworcu w Mediolanie, nagle zasłabł i zmarł 11.08. 2003 r. Ciało księdza sprowadzono do kraju i pochowano obok kościoła w Wójcicach, gdzie wystawiono mu elegancki pomnik z czarnego granitu.

pamiątkowa tablicaGrupa parafian z Wójcic i przyjaciół tego zasłużonego kapłana ufundowała mu także granitową tablicę, upamiętniającą jego dokonania, którą w 2004 r. wmurowano w kościele pw. Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej w Łopatynie. Na tablicy umieszczono napis: „Ks. Kazimierz Kwiatkowski *29.12.1932 r. †11.08.2003 r. Duszpasterz parafii Wójcice, Łopatyn, Brody, Gliniany. Zasłużony w odnowieniu kościoła w Łopatynie. Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Łopatyńskiej w Wójcicach. Łopatyn 2004 r.”

Także w kościele pw. Ducha Św. w Glinianach umieszczono pamiątkową, granitową tablicę, którą zaprojektował Zygmunt Ostrowski, a ufundowali ją księdzu Kwiatkowskiemu byli mieszkańcy Glinian, rodzina, przyjaciele, parafianie. Wmurowano ją i uroczyście odsłonięto w tamtejszej świątyni 11.08.2004 r., w pierwszą rocznicę śmierci odnowiciela kościoła gliniarskiego. Umieszczono na niej napis: „Ksiądz Kazimierz Kwiatkowski w latach 1998-2003 kościół gliniański z ruin podniósł na chwałę Świętego Ducha. Tablicę ufundowali na wieczną rzeczy pamiątkę wdzięczni parafianie i rodzina. Gliniany 2004 r.”

 

ks. Ludwik KamilewskiKs. Ludwik Kamilewski, dziekan żytomierski, kapelan Ojca Świętego, Kanonik Gremialny Kapituły Metropolitalnej we Lwowie, nagrodzony w 2007 r. Złotym Medalem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, to kapłan bardzo zasłużony dla polskości i kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie. Urodził się 25.08.1946 r. wiosce Andriejewka w Kazachstanie, gdzie deportowano z Połonnego jego rodzinę. W 1948 r. wrócił z rodzicami w rodzinne strony. Święcenia kapłańskie przyjął w 1974 r. w Rydze po studiach w tamtejszym Seminarium Duchownym. Był krótko wikariuszem w Samborze, a potem od 1974 do 1991 r. wikarym w Bazylice Metropolitalnej we Lwowie, gdzie wspomagał późniejszego bpa Rafała Kiernickiego, pełniącego wówczas obowiązki proboszcza. W latach 1991-1999 był proboszczem, a do 2000 r. dziekanem w Łucku na Wołyniu. Doprowadził do odzyskania katedry w Łucku oraz licznych kościołów na Wołyniu. Przez dwa lata był proboszczem parafii Kiwerce koło Łucka. Od 2000 r. pracuje w diecezji kijowsko-żytomierskiej. Obecnie jest proboszczem parafii św. Wacława w Żytomierzu, gdzie rekonstruuje kościół.

 

Ks. Juliusz Musiał został skierowany z zakonu saletynów w Krakowie na proboszcza parafii w Brodach w 1991 r. Śluby zakonne złożył 29.09.1972 r., a święcenia kapłańskie otrzymał 15.05.1978 r. Przybył na Ukrainę wraz z pierwszymi saletynami ks. Adolfem Grotkowskim i ks. Mikołajem Szeptyckim w 1989 r. Zamieszkali w Mościskach, skąd dojeżdżali do kościołów w tamtym rejonie. Po roku wrócili do Polski.

Na prośbę arcybiskupa Mariana Jaworskiego ks. Juliusz Musiał powrócił na Ukrainę w 1992 r., gdzie objął miejscowości: Łopatyn, Busk, Olesko i Brody. Z pomocą pośpieszył mu ks. Andrzej Boczar MS, którego po roku zastąpił ks. Józef Błażej MS. W 1994 r. arcybiskup przekazał saletynom parafię w Łanowicach i dwa kościoły filialne w Wojutyczach i Biskowicach w rejonie Samborskim. Ks. Juliusz Musiał w 2004 r. pracował w Mrągowie, a od 2009 r. jest rezydentem w parafii rzymskokatolickiej w Kobylance.

 

ksiądz anatol szpakOd 1996 r. posługę duszpasterską w Łopatynie pełnił ks. prałat Anatol Szpak, dziekan dekanatu i proboszcz parafii w Brodach.

Ks. Anatol Szpak pochodzi z Podola. Urodził się i wychował w polskiej rodzinie w Murafie na Ukrainie. Ukończył Seminarium Duchowne w Rydze na Łotwie i tam też w 1990 r. przyjął święcenia kapłańskie. W 1991 r. ksiądz Szpak mieszkał w Czerniowcach, w północnej Bukowinie i pracował w parafii Storożyniec, miasteczku leżącym blisko granicy ukraińsko-rumuńskiej. Od 1996 r. jest w Brodach.

Wraz z ks. proboszczem Anatolem Szpakiem działalność duszpasterską w Łopatynie sprawował wikariusz parafii Brody ks. Piotr Smola z Diecezji Tarnowskiej.

W czerwcu 2008 r. kardynał Marian Jaworski, metropolita lwowski ustanowił parafię w Łopatynie. Pierwszym proboszczem powtórnie erygowanej parafii został ks. Marek Wojnarowski.

 

ks. Marek WojnarowskiKs. Marek Wojnarowski urodził się 7.07.1963 r. w Smarzowej na Podkarpaciu. W 1983 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. 4.06.1989 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Jerzego Ablewicza. Był wikariuszem w Diecezji Tarnowskiej, a od 2007 r. pracował na Ukrainie w Archidiecezji Lwowskiej. Był notariuszem w dekanacie Brody, a od 2008 r. proboszczem parafii w Łopatynie i kustoszem Sanktuarium Matki Bożej Łopatyńskiej.

 

Ks. Marek Wojnarowski przyczynił się do wzmocnienia wiary i odrodzenia w Łopatynie kultu maryjnego, który zamarł po zamknięciu i zbezczeszczeniu kościoła w 1945 r. Po objęciu parafii wyniósł na ołtarz główny ofiarowaną przez parafian z Wójcic kopię cudownego obrazu Matki Bożej Łopatyńskiej, która z niewiadomcyh powodów wisiała za szafą w zakrystii kościoła i wydał kilkanaście tysięcy obrazków z wizerunkiem Matki Bożej Łopatyńskiej. Po przeszło pół wieku przerwy zaczął organizować odpusty, zapoczątkowując wielki doroczny odpust ku czci Matki Bożej Łopatyńskiej 15 sierpnia. Rokrocznie ksiądz Marek zapraszał do udziału w tej uroczystości chóry z Kanady, Wrocławia i Piekar Śląskich, Górali z Nowego Targu i Dębicy oraz miejscowe zespoły ze Szkoły Muzycznej i Artystycznej w Łopatynie.

Za jego probostwa w 2009 r. w łopatyńskim sanktuarium uroczyście obchodzono jubileusz 250-lecia Cudownego Obrazu Matki Bożej Łopatyńskiej, a wcześniej, pod koniec 2008 r. arcybiskup lwowski ks. Mieczysław Mokrzycki poświęcił kopię obrazu Matki Boskiej Łopatyńskiej oraz ołtarz i prezbiterium kościoła z barokowymi polichromiami, które zostały odrestaurowane przez Stowarzyszenie Odnowienia Kościoła w Łopatynie za dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.

Z inicjatywy księdza Marka w 2011 r. wydano w Łopatynie książkę o historii Łopatyna, dziejach i kulcie Matki Bożej Łopatyńskiej oraz cudach i łaskach doznawanych dawniej i obecnie za przyczyną i orędownictwem Matki Boskiej w łopatyńskim sanktuarium. Publikacja ta rozeszła się w 2 tysiącach egzemplarzy.

Ksiądz Wojnarowski krzewił też w Łopatynie mowę ojczystą, odprawiając nabożeństwa w języku polskim.

W czasie administrowania parafią przez proboszcza Marka Wojnarowskiego kontynuowano rozpoczęte w 2006 r. prace konserwatorsko-restauratorskie zabytkowych polichromii oraz remont kościoła. Zabezpieczono i wymalowano dach na świątyni, odnowiono elewację, wyposażono kościół w 30 dębowych ławek, zamontowano "złotą" bramę wejściową i nowe przęsła w ogrodzeniu terenu przykościelnego i położono szeroki, piękny chodnik z kostki brukowej, wiodący od złotej bramy do kościoła. Odbudowano również trójdziałową kościelną dzwonnicę, na której zawieszono dwa zabytkowe dzwony wykopane po latach z ziemi, gdzie w 1944 r. ukrył je proboszcz ks. Franciszek Byra. Trzeci największy zabytkowy dzwon o wadze 500 kg, pochodzący z tej samej rodziny, ksiądz Wojnarowski sprowadził z polskiego kościoła w Krzemieńcu. Prace te prowadziło Stowarzyszenie Odnowienia Kościoła w Łopatynie przy wydatnym wsparciu finansowym Senatu RP oraz prywatnych ofiarodawców i dawnych parafian. 5 sierpnia 2012 r. nową dzwonnicę uroczyście poświęcił metropolita lwowski, abp Mieczysław Mokrzycki.

Proboszcz Marek Wojnarowski w 2012 r. zapoczątkował wspólną z Cerkwią grekokatolicką drogę krzyżową w wielkim poście. Wzięło w niej udział 500 wiernych, którzy przeszli ulicami Łopatyna z cerkwi grekokatolickiej do kościoła rzymskokatolickiego. Zainicjował również wspólną z Cerkwią grekokatolicką procesję w Bożę Ciało, idącą do czterech ołtarzy z kościoła do cerkwi.

 

Ksiądz Marek sprawował posługę kapłańską na Ukrainie przez pięć lat. W 2012 r. powrócił do swojej macierzystej Diecezji Tarnowskiej. 12 sierpnia 2012 r. został mianowany przez biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża na urząd proboszcza w parafii w Buchcicach koło Tuchowa, za ks. Andrzeja Dyla, który przeszedł na emeryturę.

 

Następcą ks. Marka Wojnarowskiego w Łopatynie został ks. Kazimierz Wysocki.

ksiądz kazimierz wysockiKs. Kazimierz Wysocki pochodzi z Kaszub. Urodził się 26.03.1977 r. w Kościerzynie w Pomorskiem. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie w Diecezji Chełmińskiej. Został wyświęcony na księdza w 2008 r. przez biskupa pelplińskiego Jana Bernarda Szlagę. Przez rok był wikariuszem w Tczewie. W 2009 r. pracował jako wikariusz w Kalwarii Wiele. Od 1.09.2010 r. był wikarym w Kołomyi na Ukrainie. Od połowy sierpnia 2012 r. jest proboszczem parafii w Łopatynie.

 

Używamy plików cookies, aby zwiększyć użyteczność naszej strony i jakość świadczonych usług zgodnie z preferencjami naszych użytkowników. Wykorzystujemy je do anonimowych badań statystycznych związanych z odwiedzinami naszej witryny. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przegladarkach dostępne są na poniższych stronach: