Drukuj
Utworzono: piątek, 02, listopad 2012 Beata Cichecka-Wronowska

Krótka historia parafii w Łopatynie

Kościół parafialny w ŁopatynieParafia rzymskokatolicka w Łopatynie została założona w 1413 r. i uposażona dobrami ziemskim wsi Batyjów, leżącej 9 km od Łopatyna, przez księcia mazowieckiego Siemowita IV, który ufundował również pierwszy drewniany kościół w Łopatynie. W 1957 r. fundację Siemowita potwierdził król Stefan Batory.

Pierwotnie parafia, obejmująca obszar od Radziechowa po Strzemilcze i Szczurowice, należała do Diecezji Chełmskiej, jednak z powodu częstych napadów tatarskich, które uniemożliwiały proboszczom przebywanie na stałe w Łopatynie, stała się ona filią prepozytury buskiej. W 1606 r. wyłączono ją z Diecezji Chełmskiej i za pośrednictwem Buska włączono do Archidiecezji Lwowskiej.

Parafia w Łopatynie od początku swego istnienia miała własnych kolatorów (patronów, fundatorów), którymi tradycyjnie byli właściciele miejscowych dóbr ziemskich. Dopiero od 1914 r., kiedy to właścicielem łopatyńskiego majątku został Henryk Suchestow, który był wyznania mojżeszowego, kolatora już nie było.

W 1920 r. łopatyńska parafia obejmowała 32 miejscowości i oprócz kościoła miała 5 kaplic. Obsługiwało ją dwóch księży. Na tym samym terenie było w tym czasie 13 cerkwi i 9 księży grekokatolickich. Do drugiej wojny światowej w Łopatynie oprócz kościoła rzymskokatolickiego, najpierw drewnianego, a od 1772 r. murowanego, stały jeszcze drewniana plebania, wikarówka, kuchnia, spichlerz, stajnia i stodoła, a także murowany dom parafialny i wybudowana z drewna organistówka.

Przed wybuchem II wojny światowej parafia liczyła 3155 wiernych. Działały przy niej: ochronka dla dzieci (przedszkole), prowadzona od 1920 r. przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Katolickie Stowarzyszenie Kobiet oraz Mężczyzn, Parafialna Akcja Katolicka i Bractwo Różańcowe.

Kościół w Łopatynie w 1911 r.Po opuszczeniu Łopatyna w latach 1945-1946 przez niemal wszystkich Polaków, parafia zaprzestała swojej działalności. Kościół zamieniono w kołchozowy magazyn, a jego wyposażenie rozgrabiono i zdewastowano. Zbezczeszczona świątynia stała zamknięta do 1990 r., kiedy to byli parafianie wysiedleni po wojnie na Ziemie Zachodnie, powołali Komitet Kościelny, odzyskali kościół dla wiernych wyznania rzymskokatolickiego i podjęli się jego remontu.

Kościół w Łopatynie rekonsekrował w 1991 r., biskup lwowski o. Rafał Kiernicki, jednak parafia została ponownie erygowana dopiero w 2008 r. przez kardynała Mariana Jaworskiego, metropolitę lwowskiego. Do tego czasu świątynia, restaurowana przez Stowarzyszenie Odnowienia Kościoła w Łopatynie, które powołali dawni parafianie z Wójcic, należała do rzymskokatolickiej parafii w Brodach.

Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Łopatynie obejmuje obecnie swoim zasięgiem i działalnością duszpasterską również parafię pw. św. Antoniego w Korsowie, położoną 40 km od Łopatyna i liczącą 15 parafian oraz parafię pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Stojanowie, oddalonym 40 km od Łopatyna, gdzie jest 25 parafian. W samym Łopatynie dziś jest około 100 parafian wyznania rzymskokatolickiego.

2021-05-09 16:18:15.
Używamy plików cookies, aby zwiększyć użyteczność naszej strony i jakość świadczonych usług zgodnie z preferencjami naszych użytkowników. Wykorzystujemy je do anonimowych badań statystycznych związanych z odwiedzinami naszej witryny. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przegladarkach dostępne są na poniższych stronach: