Drukuj
Utworzono: czwartek, 28, czerwiec 2012 Beata Cichecka-Wronowska

 

 

Kalendarium prac

 

Rok 1990

 

 • Rozpoczęliśmy odbudowę barokowego kościoła w Łopatynie, odzyskanego dla wiernych wyznania rzymskokatolickiego.

 

 • W czerwcu wykonano prace porządkowe oraz roboty zabezpieczające przed opadami. Wstawiono nowe, oszklone okna oraz drewniane drzwi wejściowe. Wyremontowano dach - wymieniono krokwie i wstawiono łaty, pokrywając go częściowo ocynkowaną blachą.

 

 • Oczyszczono wnętrze świątyni z gruzu, nagromadzonych tam rupieci i grubej warstwy ptasich odchodów, wywożąc stamtąd siedem ciężarówek śmieci. Wylano nową betonową posadzkę. Oczyszczono ściany wewnętrzne z kurzu.

 

 • Rozpoczęto tynkowanie i przygotowanie do malowania ścian zewnętrznych, nie bielonych od dziesiątek lat, sczerniałych i miejscami zawilgoconych. Posprzątano teren wokół kościoła.

 

Rok 1991

 

 • Przywrócono funkcję liturgiczną i ewangelizacyjną kościoła. Po przeprowadzeniu najpilniejszych robót, skromnym wyposażeniu i urządzeniu prowizorycznego ołtarza głównego, w którym umieszczono kopię Matki Bożej Łopatyńskiej, ufundowaną przez byłych mieszkańców Łopatna przystosowano go do odprawiania nabożeństw.

 

 • 16 lipca powtórnie konsekrowano świątynię. Biskup lwowski o. Rafał Kiernicki odprawił Mszę św., w której uczestniczyli licznie przybyli pielgrzymi z parafii w Wójcicach, delegaci parafii katedralnej we Lwowie, liczna schola, orkiestra ze Ścinawy koło Nysy, Polacy z Łopatna i okolic oraz delegacje z chorągwiami z parafii grekokatolickiej w Łopatnie. Wraz z biskupem Kiernickim nabożeństwo koncelebrowali: kustosz Sanktuarium Matki Bożej z Dzieciątkiem w Obrazie Łopatyńskim w Wójcicach ks. Kazimierz Kwiatkowski i proboszcz parafii grekokatolickiej w Łopatnie ks. Bohdan Łewyćkyj. Był na tej uroczystości również ks. Ludwik Kamilewski, proboszcz katedry w Łucku, który w tamtym czasie opiekował się kościołem w Łopatynie.

 

 • Po konsekracji nadal prowadzono remont kościoła.

 

Rok 1992

 

 • Kontynuowano odnawianie, tynkowanie i malowanie elewacji kościoła. Wyremontowano zakrystię, nad którą dach całkowicie się zawalił, a wnętrze zarosło zielskiem i samosiejkami drzew. Pokryto blachą zadaszenie całej świątyni i postawiono na kościelnej wieży zabytkowy krzyż. Runął on na ziemię z niszczejącego sanktuarium w 1979 r. razem z umieszczonym pod nim archiwalnym dokumentem z 1879 r., poświadczającym przeprowadzony wówczas remont. Przeniesiono go na cmentarz, gdzie stał przy grobie gen. Józefa Dwernickiego do czasu odnowienia kościoła. W nowej kuli przytwierdzonej do podstawy krzyża na odnowionej wieży kościoła schowano aktualny dokument z nazwiskami osób remontujących obecnie łopatyńską świątynię.

 

 • Józefa Humeniuk i Michał Peklicz odkopali dwa dzwony ukryte pod ziemią w 1944 r. przez ostatniego proboszcza ks. Franciszka Byrę. Miejsce ich ukrycia wskazała Ferdynanda Sodomlak z domu Kowaliszyn. Dzwony schowano w świątyni do czasu odbudowania dzwonnicy.

 

 • W tym samym roku rozpoczęto remont i częściową rekonstrukcję pomnika żołnierzy polskich poległych w 1920 r. w obronie Łopatyna, stojącego na miejscowym cmentarzu. Prace zleciła i finansowała Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

 

 • Zorganizowano też 85-osobową pielgrzymkę do Łopatyna. Wraz z mieszkańcami Wójcic i Nysy pojechał do słynnego niegdyś sanktuarium chór z parafii Matki Bożej Bolesnej.

 

Lata 1993-1995

 

 • W lipcu 1993 r. do Łopatna pojechała autokarem kolejna 45-osobowa grupa pielgrzymów. Wyjazd, tak samo jak w poprzednich i następnych latach organizował proboszcz parafii w Wójcicach ks. Kazimierz Kwiatkowski, który opiekował się kościołem w Łopatynie, nadzorował roboty, zawoził materiały do remontu i wyposażenie. W tamtych latach ksiądz Kwiatkowski przebywał na byłych Kresach Wschodnich po kilka miesięcy, służąc tam posługą duszpasterską.

 

 • W Łopatynie prowadzono powoli dalsze prace remontowe kościoła, finansowane z datków dawnych i obecnych parafian oraz zbiórek społecznych. Doposażono świątynię w stacje drogi krzyżowej, oświetlono jej środkową część i wieżę z figurą Matki Boskiej. Prąd do wieży doprowadził ksiądz Kazimierz Kwiatkowski. On również umieścił figurę na wieży.

 

 • Kontynuowano także renowację pomnika 135 polskich żołnierzy poległych w 1920 r. w walce z konnicą Budionnego. Prace prowadzono pod nadzorem konserwatorskim dra Janusza Smazy.

 

 • 9 lipca 1995 r. w przededniu 75. rocznicy walk o Łopatyn, sufragan lwowski ks. bp Marcjan Trofimiak poświęcił odnowiony pomnik. W uroczystości wzięli udział m.in.: Andrzej Przewoźnik, sekretarz generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie, Tomasz M. Leoniuk, konsul generalny RP we Lwowie, Eugeniusz Cydzik, prezes Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi, dr Janusz Smaza, konserwator dzieł sztuki, przedstawiciele lokalnych władz ukraińskich, panowie Ostapczuk i Chamas, a także pięćdziesięciu dawnych mieszkańców Łopatyna i okolic, wycieczka kresowa z Opola i obecni łopatynianie.

 

Lata 1996-2004

 

 • W sierpniu 1996 r. ksiądz Kwiatkowski zorganizował dla byłych mieszkańców Łopatyna pielgrzymkę na Wschód. Pielgrzymi złożyli ofiary na rzecz kościoła i uczestniczyli w nabożeństwie.

 

 • Kontynuowano remont. Cały kościół otynkowano i pomalowano. Wyłożono posadzkę płytkami, ogrodzono siatką przykościelny dziedziniec, założono bramę i furty.

 

 • W 2002 r. w 220. rocznicę postawienia kościoła zorganizowano kolejną pielgrzymkę do Łopatna, a także jubileuszowe spotkanie w Wójcicach, poświęcone historii tej kresowej świątyni.

 

 • W kruchcie - przedsionku kościoła umieszczono na ścianie tablicę memoratywną poświęconą pamięci śp. ks. Kazimierza Kwiatkowskiego (1932-2003).

 

 • W czerwcu 2004 roku Zofia i Jan Cichewiczowie zorganizowali pielgrzymkę do Łopatyna. Wzięło w niej udział 30 osób, w tym poseł Władysław Medwid i ksiądz Zbigniew Zalewski, który w asyście miejscowego duszpasterza obrządku łacińskiego księdza Jurija Wasyłenki 13.06.2004 r. poświęcił odsłoniętą uroczyście granitową tablicę pamiątkową, ufundowaną przez parafian z Wójcic proboszczowi Kazimierzowi Kwiatkowskiemu w pierwszą rocznicę jego śmierci.

 

Rok 2005

 

 • Powołano stowarzyszenie zwykłe pn. Stowarzyszenie Odnowienia Kościoła w Łopatynie z siedzibą w Wójcicach.

 

 • Wykonano częściowe odwodnienie placu wokół kościoła w Łopatynie.

 

Rok 2006

 

 • 15 stycznia Stowarzyszenie Odnowienia Kościoła w Łopatynie przyjęło statut, a 20 kwietnia zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń w Rejonowym Sądzie Gospodarczym w Opolu. Odtąd mogło ubiegać się o dotacje.

 

 • Stowarzyszenie podjęło się z własnych funduszy konserwacji XVIII-wiecznych polichromii Stanisława Stroińskiego, zdobiących ściany i sklepienie kościoła. Pierwsze prace konserwatorskie przeprowadziło 60 studentów wydziału konserwacji zabytków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie w ramach bezpłatnych praktyk studenckich, pod nadzorem merytorycznym konserwatorów zabytków sztuki: Jolanty Dudały, Renaty Szelwach i Marka Babsia.

 

Rok 2007

 

 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało 140 tys. złotych na renowację barokowych fresków w sanktuarium łopatyńskim. Dotacja umożliwiła kontynuowanie prac konserwatorskich.

 

Rok 2008

 

 • W czerwcu przeprowadzono konserwację i malowanie dachu. Roboty dofinansował Senat Rzeczpospolitej Polskiej dotacją w wysokości 52.185 złotych. Sporej pomocy w tym zakresie udzielił stowarzyszeniu były senator Norbert Krajczy.

 

 • Wykonano także następny etap renowacji zabytkowych polichromii przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które wyasygnowało na ten rok 100 tys. złotych dotacji. Zakończono konserwację malowideł w prezbiterium kościoła. Odnowiono ołtarz.

 

 • 28 grudnia poświęcono prezbiterium z odnowionymi freskami. W uroczystości uczestniczył arcybiskup lwowski ks. Mieczysław Mokrzycki, a także inni księża oraz rzesza wiernych wyznania rzymskokatolickiego, a także grekokatolicy, byli łopatynianie z Wójcic i przedstawiciele Stowarzyszenia Odnowienia Kościoła w Łopatynie. Arcybiskup poświęcił również kopię obrazu Matki Boskiej Łopatyńskiej.

 

 • W przedsionku kościoła wmurowano kolejną tablicę poświęconą śp. Józefie ze Smolińskich Humeniuk (1933-2002), jednej z tych osób, które włożyły znaczący wkład w odbudowę kościoła.

 

Rok 2009

 

 • Wyremontowano i pomalowano elewację kościoła. Senat RP przyznał na ten cel 226.500 złotych. Zakończono prace odwadniające, poprawiono betonową opaskę wokół kościoła, zabezpieczającą jego mury przed opadami.

 

 • W kruchcie umieszczono nową tablicę memoratywną, upamiętniającą zmarłego Jana Cichewicza (1941–2009). Stowarzyszenie Odnowienia Kościoła w Łopatynie przyjęło jego imię.

 

 • Prowadzono trzeci etap renowacji i konserwacji fresków Stanisława Stroińskiego, dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacją w wysokości 130 tys. złotych.

 

 • Stowarzyszenie Odnowienia Kościoła w Łopatynie zorganizowało obchody 250-lecia Cudownego Obrazu Matki Boskiej Łopatyńskiej. Uroczystości rocznicowe odbyły się w maju w Wójcicach, a 15 sierpnia w Łopatynie.

 

Rok 2010

 

 • Kontynuowano prace konserwatorskie zabytkowych polichromii, na które Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało 60 tys. złotych dotacji.

 

 • Wyposażono kościół w Łopatnie w stylowe drewniane ławki, wyrzeźbione na wzór pierwotnych, barokowych. Prace dofinansował Senat RP kwotą 162.300 złotych.

 

 • Przy wejściu do kościoła, na zewnętrznej frontowej ścianie wmurowano tablicę poświęconą 90. rocznicy ostrzelania tej świątyni przez armię konną Siemiona Budionnego.

 

 • W kruchcie wmurowano kolejną tablicę ku czci zasłużonych w dzieło odbudowy kościoła, którzy odeszli na wieczny odpoczynek. Uwieczniono na niej nazwiska i fotografie Bolesława Trytki (1922-1995), Michała Peklicza (1921-1997) i Bronisława Cichewicza (1919–1996).

 

 • Na frontowej ścianie świątyni zawieszono obraz Matki Boskiej Łopatyńskiej na płótnie (taki sam, jaki zdobił ją przed 1939 r.), ufundowany przez Józefa Klimczuka z Wójcic, mieszkającego obecnie w Niemczech. Przywróciło to kościołowi jego pierwotny wygląd.

 

 • W tym samym roku Józef Klimczuk sfinansował również odnowienie pomnika polskich żołnierzy poległych w walce o Łopatyn w 1920 r. i opłacił stałą opiekę nad tym zabytkiem.

 

 • Rozpoczęto montaż nowego ogrodzenia terenu przykościelnego, sfinansowane w większości przez mieszkańców Wójcic, a także paru innych darczyńców, w tym z Łopatna. Na przęsłach umieszczono pamiątkowe tabliczki z nazwiskami ich fundatorów. Od strony frontowej kościoła wstawiono nową, artystycznie wykutą w metalu bramę wejściową, ufundowaną przez braci Bolesława i Karola Fujarczuków z Kanady jako wotum wdzięczności za ocalenie z sybirskiej kaźni.

 

Rok 2011

 

 • Odbudowano trójdziałową kościelną dzwonnicę. Senat RP wyasygnował na tę budowę 100 tys. złotych. Wyczyszczono dwa stare dzwony, które 46 lat leżały zakopane w ziemi. Trzeci, pochodzący z tej samej rodziny, podarował polski kościół w Krzemieńcu. 30 listopada zawieszono je na dzwonnicy. Po lewej stronie umieszczono dzwon z 1857 r. z wizerunkiem Matki Boskiej Łopatynskiej i św. Michałem oraz napisem: „THAEC CAMPAMNA FUSTA EST PER GEORGOIUM GEIB JOAMNEN SARAFIN IN COLONIA ANNOS DOMINI CIRKULI STRYENSIS 1857”. Po stronie prawej zawieszono drugi dzwon z napisem: „Odlewnia Dzwonów w Białej K. Szwabe. Ku wiecznej pamięci 60 bohaterów posiekanych przez bolszewików w okrutny sposób w Łopatnie w dzień 14 VIII 1920 r.” Po środku dzwonnicy zawieszono największy dzwon otrzymany z Krzemieńca, na którym widnieje obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus i obraz św. Michała Archanioła oraz wizerunkiem zakonnika ze Zgromadzenia Jezuitów, a także napis: „Majster Tomasz Lech ME PAROCHUS MAKXYMILIANUS GORECKI 18.10.1904 r.” Po doprowadzeniu automatyki przez wykonawcę tych robót, firmę Antoniego Rducha z Połomi na Śląsku, zabrzmiały one próbnie po dziesiątkach lat ciszy o godz. 20.11. W odbiorze uczestniczyli: Zofia Cichewicz, prezes stowarzyszenia, Anna Ludwa, sekretarz, ks. Marek Wojnarowski, proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Łopatynie i Anatolij Bołkit, burmistrz Łopatyna. Oficjalne poświęcenie dzwonnicy zaplanowano na 5.08.2012 r.

 

 • Kontynuowano konserwację barokowych polichromii. Na piąty etap prac Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyasygnowało 60 tys. złotych.

 

 • We wrześniu tego roku Stowarzyszenie Odnowienia Kościoła w Łopatynie zainicjowało i zorganizowało pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego, przy współpracy z wicemarszałek Teresą Karol Pierwsze Opolskie Dni Madonn Kresowych w Wójcicach, poświęcone Madonnie Łopatyńskiej - Matce Bożej Pocieszenia, Wygnańców (tułaczki wojennej) i Uzdrowienia. Impreza, planowana jako cykliczna, poświęcona jest Madonnom Kresowym znajdującym się na Śląsku Opolskim. Następną ma być Matka Boża z Horodenki, znajdująca się w Kępnicy koło Nysy.

 

 • Stowarzyszenie wystąpiło do Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa z wnioskiem o dofinansowanie rekonstrukcji ogrodzenia pomnika gen. Józefa Dwernickiego sprzed II wojny światowej. Na podstawie zdjęć archiwalnych opracowano projekt 70 metalowych sztachet w formie lanc, a także wstępny kosztorys prac. Obecnie lance zastępują żelazne łańcuchy.

 

Rok 2012

 

 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało na konserwację malowideł ściennych Stanisława Stroińskiego 67 tys. zł. Dotacja umożliwiła kontynuowanie prac restauratorskich w części chóralnej i nawie kościoła w Łopatynie, gdzie zakończono retusze i rekonstrukcję polichromii.

 

 • Anna Ludwa, sekretarz stowarzyszenia, zorganizowała pielgrzymkę do Łopatna. Wzięło w niej udział 31 osób, które uczestniczyły w uroczystości poświęcenia odbudowanej dzwonnicy. 5 sierpnia metropolita lwowski, abp Mieczysław Mokrzycki poświęcił nową dzwonnicę i zawieszone na niej trzy zabytkowe dzwony. W uroczystej mszy św., połączonej z odpustem parafialnym, uczestniczyli księża rzymskokatoliccy i ojcowie cerkwi obrządku wschodniego, licznie przybyli parafianie, także z cerkwi grekokatolickiej, chóry oraz władze samorządowe z Polski i Ukrainy. W trakcie nabożeństwa pożegnano proboszcza i kustosza sanktuarium Matki Bożej Łopatyńskiej, ks. Marka Wojnarowskiego, który po pięciu latach sprawowania posługi duszpasterskiej na Ukrainie wrócił do swojej diecezji tarnowskiej.

 

 • Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki docenił wielkie zaangażowanie Stowarzyszenia Odnowienia Kościoła w Łopatynie w dzieło odbudowy tej świątyni i uhonorował je najwyższym odznaczeniem w archidiecezji lwowskiej - Medalem Błogosławionego Jakuba Strzemię, patrona Archidiecezji Lwowskiej i Lwowa. Prezes stowarzyszenia Zofia Cichewicz przyjęła od arcybiskupa dyplom z podziękowaniami za pomoc w odbudowie kościoła i pamiątkowy różaniec papieski.

 

 • 9 września Stowarzyszenie Odnowienia Kościoła w Łopatnie im. Jana Cichewicza po raz drugi zorganizowało Opolskie Dni Madonn Kresowych pod patronatem honorowym marszałka województwa opolskiego, które odbyły się w Wójcicach. W imprezie integrującej kresowian z całej Opolszczyzny wzięło udział ponad 300 osób. Jej II edycja poświęcona była Matce Bożej z Horodenki, której obraz znajduje się w Kępnicy w gminie Nysa. Przypisuje mu się cudowną moc zażegnywania niebezpieczeństw. Trzecia edycja Opolskich Dni Madonn Kresowych, zaplanowana na początek września przyszłego roku będzie poświęcona Matce Boskiej z Kozowej, której cudowny wizerunek znajduje się w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w Nowym Lesie, w gminie Głuchołazy.

 

 • 16 listopada 2012 r. komisja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie z udziałem Michała Michalskiego z departamentu dziedzictwa kulturowego w MKIDN oraz ekspertów MKiDN: Pawła Baranowskiego, konserwatora dzieł sztuki z Muzeum Pałac w Wilanowie i dra Jerzego Petrusa, historyka sztuki, wicedyrektora Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu, a także Walerija Potjuka, dyrektora Zarządu Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej, w obecności Jolanty Dudały, konserwatora dzieł sztuki i wykonawcy prac, Anny Ludwy, sekretarza Stowarzyszenia Odnowienia Kościoła w Łopatynie i ks. Kazimierza Wysockiego, kustosza sanktuarium Matki Bożej Łopatyńskiej i proboszcza parafii w Łopatynie, przeprowadziła wizję lokalną w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Łopatynie i dokonała odbioru prac konserwatorskich, wykonanych w ramach VI etapu, a obejmujących ściany nawy głównej wraz z balkonem chóru. Uznając je za zrealizowane zgodnie z przyjętym programem i harmonogramem zadania, komisja podkreśliła jednocześnie wysoki poziom przeprowadzonych zabiegów konserwatorskich i zaproponowała objęcie przyszłorocznymi pracami malowideł w lewym ramieniu transeptu.

 

 • 21 listopada 2012 r. Stowarzyszenie Odnowienia Kościoła w Łopatynie zorganizowało konferencję prasową, podsumowującą prace konserwatorskie i renowacyjne wykonane w 2012 r. w kościele w Łopatynie. Sekretarz stowarzyszenia Anna Ludwa poinformowała dziennikarzy i członków stowarzyszenia o perspektywach na dalszą pomoc finansową ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które zapewniło, iż będzie wspierać prace konserwatorskie aż do całkowitego odnowienia Łopatyńskich polichromii. W ocenie nadzorującej te prace Jolanty Dudały do zakończenia prowadzonej etapami konserwacji potrzeba jeszcze około sześciu lat. Od 2006 r. wydano już na ten cel łącznie 557 tys. złotych. Wszystkie prace przeprowadzone od 1990 r. w kościele w Łopatynie pochłonęły łącznie ponad 1.200 tys. złotych.

 

 

 

 

 

 

2021-08-04 20:42:26.
Używamy plików cookies, aby zwiększyć użyteczność naszej strony i jakość świadczonych usług zgodnie z preferencjami naszych użytkowników. Wykorzystujemy je do anonimowych badań statystycznych związanych z odwiedzinami naszej witryny. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przegladarkach dostępne są na poniższych stronach: