Drukuj
Utworzono: piątek, 05, kwiecień 2013 Anna Ludwa

członkowie stowarzyszenia kwestują na kościół w łopatynieStowarzyszenie Odnowienia Kościoła w Łopatynie im. Jana Cichewicza, z siedzibą w Wójcicach 137 b, 48-385 Otmuchów, od wielu lat prowadzi remont polskiego kościoła w Łopatynie na Ukrainie. Jest to misją naszego Stowarzyszenia. Tym samym pragniemy ocalić i zachować w pamięci dokonania naszych rodaków na terenie dawnej II Rzeczypospolitej, chronić naszą sztukę i architekturę, dobra polskiej kultury i dziedzictwa narodowego.

Dzięki ofiarności ludzi dobrej woli oraz otrzymanym dotacjom z Senatu RP i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w okresie 6 lat w polskim kościele w Łopatynie wykonano remont dachu, elewację kościoła, wybudowano dzwonnicę oraz wyposażono kościół w ławki.

Od 6 lat prowadzone są też prace konserwatorsko-restauratorskie malowideł ściennych Stanisława Stroińskiego we wnętrzach kościoła, finansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Prace te, z uwagi na wysokie koszty oraz ich szeroki zakres, prowadzone są etapami. W 2012 roku przeprowadzony był VI etap, obejmujący zakończenie prac w nawie i części chóralnej kościoła. Na ten cel Stowarzyszenie otrzymało dotację z MKiDN w kwocie 67.000 zł z przeznaczeniem na koszty bezpośrednie zadania, natomiast koszty pośrednie finansowane są ze środków własnych Stowarzyszenia. Jedną z form pozyskiwania pieniędzy na ten cel jest sprzedaż cegiełek wartościowych. W 2012 roku na podstawie zezwolenia otrzymanego decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Nr 206/2012 z dnia 6 sierpnia 2012 r. na okres do 31 grudnia 2012 r. Stowarzyszenie Odnowienia Kościoła w Łopatynie im. Jana Cichewicza z siedzibą w Wójcicach 137 b, 48-385 Otmuchów, przeprowadziło na terenie powiatu nyskiego sprzedaż cegiełek wartościowych na ogólną kwotę 14.785 zł. Pozyskane tą drogą fundusze zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wyżywienia (w kwocie 13.738,35 zł) oraz części kosztów zakwaterowania (w kwocie 1046,65 zł) osób przeprowadzających prace konserwatorsko-restauratorskie we wnętrzu polskiego kościoła w Łopatynie na Ukrainie. Sprzedaż cegiełek wartościowych przeprowadzona została zgodnie z wymogami przez członków Stowarzyszenia i nieodpłatnie, toteż nie poniesiono kosztów z tym związanych. Jedyny, konieczny wydatek w wysokości 240 zł stanowił druk cegiełek.

Stowarzyszenie Odnowienia Kościoła w Łopatynie na VII etap prac konserwatorsko-restauratorskich malowideł ściennych, obejmujący północną ścianę transeptu kościoła, w 2013 r. otrzymało z MKiDN dotację w kwocie 69.700 zł i będzie nadal występowało o pozwolenie przeprowadzenia zbiórki publicznej, jaką jest sprzedaż cegiełek wartościowych.

W związku z powyższym Stowarzyszenie Odnowienia Kościoła w Łopatynie serdecznie dziękuje wszystkim ofiarodawcom i ludziom dobrej woli dzięki, którym będzie można uratować piękny polski zabytek, jakim jest kościół w Łopatynie.

Równocześnie prosimy o przekazanie 1% podatku dochodowego na nasz cel - odnowienie polskiego kościoła w Łopatynie oraz prowadzoną od 2006 r. renowację i konserwację XVIII wiecznych polichromii Stanisława Stroińskiego, zdobiących wnętrze tej zabytkowej świątyni.

Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36,PIT-37 lub PIT 28), podając nazwę naszego Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Odnowienia Kościoła w Łopatynie im. Jana Cichewicza z siedzibą w Wójcicach 137 b, 48-385 Otmuchów , KRS 0000255618.

Jesteśmy wdzięczni za każdą pomoc.

2021-05-09 14:48:36.
Używamy plików cookies, aby zwiększyć użyteczność naszej strony i jakość świadczonych usług zgodnie z preferencjami naszych użytkowników. Wykorzystujemy je do anonimowych badań statystycznych związanych z odwiedzinami naszej witryny. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przegladarkach dostępne są na poniższych stronach: