Drukuj
Utworzono: niedziela, 02, wrzesień 2012 Beata Cichecka-Wronowska


zaproszenieStowarzyszenie Odnowienia Kościoła w Łopatnie zaprasza do udziału w II Opolskich Dniach Madonn Kresowych, które odbędą się w niedzielę 9 września w Wójcicach.

Impreza pod patronatem honorowym marszałka województwa opolskiego rozpocznie się o godz. 12.00 Mszą św. przed obrazami Matki Bożej Łopatyńskiej i Matki Bożej z Horodenki w wójcickim sanktuarium maryjnym.
W programie: wystawa wizerunków Madonn Kresowych, które po wojnie zostały przywiezione z Kresów Wschodnich na Ziemie Odzyskane, wykład księdza Grzegorza Kopija na temat sanktuariów maryjnych Opolszczyzny, biesiada z degustacją potraw kresowych i występami zespołów artystycznych.

Matka Boża ŁopatyńskaStowarzyszenie Odnowienia Kościoła w Łopatynie im. Jana Cichewicza zainicjowało i powołało do życia Opolskie Dni Madonn Kresowych w 2011 r. jako cykliczną imprezę otwartą, promującą sanktuaria maryjne, powstałe po II wojnie światowej w wielu miejscowościach Diecezji Opolskiej, do których ludność przesiedlona z kresów wschodnich przywiozła ze sobą dobra naszej kultury, najcenniejsze skarby – obrazy Świętej Bogurodzicy, jedynej i niezawodnej opiekunki, by jej strzegła, broniła niczym tarcza i wspomagała w potrzebie.
Uratowane przed kradzieżą bądź zniszczeniem przez bolszewickich komunistów wizerunki Matki Boskiej, które przywiązany do nich lud polski i jego kapłani zabrali w długą podróż na Ziemie Odzyskane, są bezcennym dziedzictwem narodowym, ikonami świadczącymi o pamięci pokoleń. Dla starszych, którzy doświadczyli tułaczego losu Kresowe Madonny, patronki kraju lat dziecinnych są świętymi relikwiami, wspomnieniem minionej młodości i okruchami utraconej ojcowizny, która pozostała po tamtej stronie granicy. Dla młodych, urodzonych już na ziemiach zachodnich obrazy te są pomostem łączącym teraźniejszość z przeszłością, z miejscem urodzenia lub pochodzenia ich przodków, z korzeniami, z jakich wyrośli, a o których winni pamiętać.

Celem Opolskich Dni Madonn Kresowych jest także przypomnienie dawnych miejsc kultu maryjnego na rubieżach wschodnich Rzeczpospolitej, odkrycie ich na nowo dla młodego pokolenia, a ponad wszystko – integracja ludności pochodzącej z tamtych terenów i wysiedlonej z kresów przed ponad 60 laty. Impreza jest okazją do spotkania mieszkańców różnych miejscowości, do wymiany wspomnień i myśli, do wspólnego uczestnictwa w nabożeństwie i kresowej biesiadzie.

I Opolskie Dni Madonn Kresowych, jakie odbyły się w 2011 r. w Wójcicach, poświęcone były cudami i łaskami słynącemu wizerunkowi Matki Bożej Łopatyńskiej, który od 1946 r. znajduje się w kościele p.w. św. Andrzeja Apostoła w Wójcicach. Obraz umieszczony jest w prawym ołtarzu bocznym. W 1944 r. został wywieziony z kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Łopatynie (miejscowości leżącej 80 km od Lwowa, na Ukrainie) przez ostatniego proboszcza księdza Franciszka Byrę, który w 1946 r. objął parafię w Wójcicach i otoczył opieką duszpasterską swoich wiernych przesiedlonych w 1945 r. z Łopatyna do tej właśnie wsi. Ikona z 1754 r., będąca wierną kopią obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej powstała w kręgu częstochowskiego malarstwa cechowego i została przywieziona z Jasnej Góry do Rytkowa koło Beresteczka, do domu Macieja Niestojemskiego, skąd przeniesiono ją najpierw do kaplicy pałacowej Mniszchów, a następnie 5 lipca 1756 r. do kościoła w Łopatynie. W 1759 r. abp Władysław Łubieniecki uznał obraz za cudowny. W XVIII wieku w parafii w Łopatnie założono Księgę Łask i Cudów, w której od 1769 r. po dzień dzisiejszy zapisano odręcznie ponad 500 łask doznanych za przyczyną i orędownictwem Matki Bożej Łopatyńskiej. Obraz był dwukrotnie koronowany – w 1770 r. i w 1986 r.
Matka Boża Łopatyńska jest patronką podróżujących, opiekunką ociemniałych, chroniącą od złego, uzdrawiającą chorych na ciele i duszy, jest matką pocieszenia, wygnańców i ocalenia od tragicznych nieszczęść.


Matka Boska z HorodenkiII Opolskie Dni Madonn Kresowych poświęcone są Matce Bożej Horodeńskiej. Jej cudowny obraz od 1946 r. znajduje się w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Kępnicy, gdzie umieszczony jest w lewym ołtarzu bocznym. Pochodzi on z kościoła p.w. Niepokalanego poczęcia NMP w Horodence (miasto liczące 9,8 tys. mieszkańców, leżące koło Kołomyi, w obwodzie iwanofrankowskim na Ukrainie), skąd w 1945 r. wywiózł go ostatni proboszcz ksiądz Michał Sobejko, który rok później objął parafię w Kępnicy w gminie Nysa.
Obraz Matki Bożej z Horodenki Jest wzorowany na XII-wiecznym wizerunku Matki Bożej Śnieżnej (Salus Populi Romani) z bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie, o czym świadczy układ postaci. Matka Boska obejmuje prawą ręką Dzieciątko Jezus, które trzyma na lewym przedramieniu. Matka Boża Śnieżna jest patronką kobiet oczekujących poczęcia, ludzi dotkniętych chorobami oczu, sportowców i turystów. Kościół katolicki obchodzi jej święto 5 sierpnia, czcząc rocznicę poprzedzonego objawieniami znaku, jakim był śnieg na Wzgórzu Eskwilińskim w 352 r.
Obraz Matki Bozej z Horodenki w ołtarzu bocznym kościoła w KępnicyTwórca pierwotnego wizerunku Matki Bożej Horodeńskiej nie jest znany. Obraz pochodził ze starego, drewnianego kościółka w Horodence, jak informował napis na jego odwrocie. W sierpniu 1741 r. nałożono na niego złote sukienki, co świadczy o tym, że musiał być czczony przez wiernych. 29 VII 1889 r. namalował go na nowo Eugeniusz Bohn.

II Opolskim Dniom Madonn Kresowych patronują: samorząd województwa opolskiego, Starostwo Powiatowe w Nysie oraz Urzędy Miejskie w Nysie i Otmuchowie.

 

 

 

2021-05-07 15:24:28.
Używamy plików cookies, aby zwiększyć użyteczność naszej strony i jakość świadczonych usług zgodnie z preferencjami naszych użytkowników. Wykorzystujemy je do anonimowych badań statystycznych związanych z odwiedzinami naszej witryny. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przegladarkach dostępne są na poniższych stronach: